Home ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ สำนักงานให้เช่า การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ภาค2
การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ภาค2
วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 00:00 น.

ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้งและสำนักงานให้เช่า

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งและสำนักงาน  เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  เนื่องจากมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว  โดยเฉพาะต่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งจันทางธุรกิจ  รวมถึงความสำเร็จของธุรกิจ  เช่น  ธุรกิจขนาดย่อมด้านสิทธิทางการค้า (Franchise)  ที่มักกำหนดให้ทำเลที่ตั้งเป็นส่วนหนึงของกลยุทธทางการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจขยายตลาดสู่ตลาด ผู้บริโภครายย่อยได้อย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจขนาดย่อม "บ้านใร่กาแฟ" ร่วมกับบริษัท Conono ประเทศไทย ได้ใช้กลยุทธ์การขยายสาขาร่วมกับปั๊มน้ำมันเพื่อเพิ่มยอดขายจนปัจจุบันมีสาขาประมาณ 80 สาขา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาด้านทำเลที่ตั้งของสาขา คือ ความสะดวกและความหนาแน่นของลูกค้าในการเดินทางของถนนสายเอเชียหลักของประเทศ ( สายชล เพยาว์น้อย, 2549,หน้า 4)

ทางเลือกในการเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ที่ตั้งของธุรกิจที่มี ความสำคัญต่อการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์สำคัญได้แก่ กลยุทธ์แรก กลยุทธ์ที่ตั้งตามพื้นที่ และกลยุทธ์สุดท้าย กล ยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์ (Vonderembse & White, 2004, p. 221) ดังนี้

1. กลยุทธ์ที่ตั้งสำนักงานตามพื้นที่ (regional facility strategic) เป็นแนวทางในการกำหนดให้ ที่ตั้งสำนักงานแต่ละแห่ง รับผิดชอบพื้นที่แต่ละส่วนโดยต้องผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างสำหรับพื้นที่ นั้น ๆ ซึ่งธุรกิจที่เลือกใช้กลยุทธ์ ที่ตั้งตามพื้นที่มักเป็นธุรกิจค้าปลีก หรือบริการ และมีแนวโน้ม ที่จะเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการเพิ่มที่ตั้งใหม่แต่ ยังคงที่ตั้งสำนักงานเดิมไว้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เช่น ธุรกิจแฟรนไซส์ ภายใต้ ชื่อ ซึทาญ่า (Tautaya) สาขาประเทศไทย ได้ใช้กลยุทธ์แหล่งที่ตั้งสำนักงานตามพื้นที่โดยทำธุรกิจควบคู่กับธุรกิจค้าปลีก ขนาดใหญ่ บิ๊กซีที่มีการกระจายสาขาไปเกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งซึทาญ่าเป็นสัมปทานธุรกิจ ขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง หนังสือและเกมส์ โดยมีสาขามากกว่า 220 สาขาทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย ได้อย่างทั่วถึง และมียอดขายไม่มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ แต่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เนื่องจากมีการลงทุนไม่มากนัก

2. กลยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์ (product facility strategic) เป็นแนวทางในการกำหนดให้ที่ตั้งหนึ่ง แห่งทำการผลิตสินค้าเพียงหนึ่งอย่าง หรือหนึ่งสายผลิตภัณฑ์แล้วจัดส่งไปทั่วประเทศ หรือทั่วโลก ซึ่งธุรกิจ ที่เลือกใช้กลยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้ทางเลือกทำเลที่ตั้งแบบการขยายที่ตั้งเดิม เพราะจะทำให้ เกิดความเชี่ยวชาญและประหยัดจากขนาด เช่น บริษัทเหมืองบ้านปูจำกัด (มหาชน) ที่ใช้กลยุทธ์ที่ตั้งตาม ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของเหมืองบ้านปูมีวัตถุดิบ คือ แร่และดินขาวในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งไปทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:35 น.
 
พื้นที่ตลาดนัด

เป็นเจ้าของพื้นที่ทำเลทองก่อนใคร

เปิดแล้ววันนี้ Zone ตลาดนัดใจกลางเมืองย่านธุรกิจแลแหล่งชุมชน
ราคาเริ่มต้นเพียง 100บาท/วัน

Our Service

   
   
   
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์