Home ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ News งดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
งดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2011 เวลา 00:00 น.

***งดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ***

                   ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ เืดือน ตุลาคม 2554

     สถานที่ : ชั้น 1 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ติดตลาดประชานิเวศน์1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:34 น.
 
พื้นที่ตลาดนัด

เป็นเจ้าของพื้นที่ทำเลทองก่อนใคร

เปิดแล้ววันนี้ Zone ตลาดนัดใจกลางเมืองย่านธุรกิจแลแหล่งชุมชน
ราคาเริ่มต้นเพียง 100บาท/วัน